CAB

Lịch Sử

CAB là một trong những trang chia sẻ ragecomic đầu tiên của Việt Nam, nổi bật nhất trong giai đoạn 2010-2014. Đến nay, CAB đã lột xác trở thành để trở thành một nền tảng mới.

Vào tháng 7/2021, chúng tôi đã lên kế hoạch phát triển CAB phiên bản mới. Sau 2 năm, đến cuối tháng 5/2023, phiên bản private test đầu tiên đã được công bố.